Реклама

Размещайте рекламу на Employ.az и расширяйте круг своих клиентов

EMPLOY.AZ- интернет портал, основанный в Азербайджане для работодателей и соискателей. EMPLOY.AZ сотрудничает с компаниями в Азербайджане и является первым сетевым порталом, предлагающим Рекруитинг Выпускников и Интернет-Рекруитинг. Наша аудиенция растет с каждым днем! Присоединяйтесь к нам и расскажите о своей компании нашим посетителям.

Доступные размеры для рекламы:
• 230x230 Квадрат
• 460x230 белый экран/ горизонтальный

Для более подробной информации и для обсуждения возможностей рекламы, пишите нам на info@employ.az с пометкой (Реклама)

  • toNebosh


Nebosh

Nebosh nədir?

NEBOSH (The National Examination Board in Occupational Safety and Health) Beynəlxalq Ümumi Sertifikatı (IGC) sağlamlıq və təhlükəsizlik, identifikasiya və işyerlərində risklərə nəzarət və bu biliklərin praktiki tətbiqinə aid olan prinsipləri əhatə edir. IGC kurikulumu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (ILO)Qaydalar Toplusu kimi ən yaxşı təcrübələr və beynəlxalq standartlarlar əsasında risklərin idarə edilməsi yanaşmasını tətbiq edir. Tələb olunan da kurikulumun bir hissəsi yerli qanunlar və mədəni amillər ola bilər. Kvalifikasiyaya həmçinin iş yerinin praktiki qiymətləndirilməsi daxildir.

Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə dünyada tanınmış NEBOSH təşkilatı bütün ölkələrdə akkreditə olunmuş mərkəzlərə kvalifikasiyalar üzrə İngilis, Ərəb, Rus, Türk, Portuqal, İspan və Fransız dillərində təlim keçməyə səlahiyyət verir.

Beynəlxalq Ümumi Sertifikat hər biri ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilən üç bloka bölünür: 

• Beynəlxalq səhiyyə və təhlükəsizliyin idarə olunması (IGC1)
• Iş yerlərindəki beynəlxalq risklərin nəzarəti (IGC2)             
• Səhiyyə və təhlükəsizliyin beynəlxalq təcrübi tətbiqi (IGC3)  

 Nebosh sertifikatı harada verilir?

 

http://grbs.com

Featured employers/recruiters