Реклама

Размещайте рекламу на Employ.az и расширяйте круг своих клиентов

EMPLOY.AZ- интернет портал, основанный в Азербайджане для работодателей и соискателей. EMPLOY.AZ сотрудничает с компаниями в Азербайджане и является первым сетевым порталом, предлагающим Рекруитинг Выпускников и Интернет-Рекруитинг. Наша аудиенция растет с каждым днем! Присоединяйтесь к нам и расскажите о своей компании нашим посетителям.

Доступные размеры для рекламы:
• 230x230 Квадрат
• 460x230 белый экран/ горизонтальный

Для более подробной информации и для обсуждения возможностей рекламы, пишите нам на info@employ.az с пометкой (Реклама)

  • toGRE


GRE

GRE nədir?

GRE (Graduate Record Examinations) bir çox Amerika universitetlərinə qəbul olunmaq üçün tələb olunan imtahandır. GRE balları qəbul zamanı bakalavr dərəcəsinin transcripti, zəmanət məktublarına və magistr dərəcəsini almaq üçün digər kvalifikasiyalara əlavə kimi istifadə olunur

Şifahi və məntiqi düşünmə sizin yazılı materialı təhlil etmək və qiymətləndirmək, əldə edilmiş məlumatı sintezləşdirmək, cümlələrin komponentləri arasında əlaqəni təhlil etmək və söz ilə konsepsiyalar arasında əlaqəni müəyyən etmək bacarığınızı qiymətləndirir.

Kəmiyyət düşünməsi problemləri həll etmək, hesab, cəbr, həndəsə və verilənlərin təhlilinin əsas konsepsiyalarına diqqətinizi cəmləşdirmək qabiliyyətinizi qiymətləndirir. Azərbaycanda GRE umumi testi kağız üzərində olaraq keçirilir.

GRE sertifikatını necə almaq olar?

GRE testini yalnız advanced və yuxarı ingilis dili səviyyəsi olan şəxslərin verməsi tövsiyə olunur, belə ki testin tapşırıqları kifayət qədər çətindir. 

GRE testini verən zaman ya ümumi testi - General Test, ya da fənn testini - Subject Testskeçmək lazımdır. GRE ümumi testi imtahan verənin verbal, riyazi və analitik bacarıqlarını qiymətləndirməyə yönəlmiş və heç bir ayrıca fənn ilə əlaqəsi yoxdur.

Ümumi GRE Testi üzrə üç bal verilir: 

• Şifahi və məntiqi düşünmə 130-170 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilir
• Kəmiyyət düşünməsi 130-170 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilir
• Analitik yazılı dil 0-6 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilir

 

GRE fənn testləri qəbul komissiyasına aspiranturaya daxil olan şəxslərin   müəyyən bilik sahəsi üzrə biliklərinin qiymətləndirməsinə kömək etmək üçün yaradılmışdır. Sözügedən test həm də tələbənin özünə biliyini qiymətləndirməkdə kömək edir.

GRE nəticəsi 5 il ərzində etibarlıdır.

Testi vermək üçün rəsmi saytda www.gre.org qeydiyyatdan keçmək lazımdır.

Featured employers/recruiters