Реклама

Размещайте рекламу на Employ.az и расширяйте круг своих клиентов

EMPLOY.AZ- интернет портал, основанный в Азербайджане для работодателей и соискателей. EMPLOY.AZ сотрудничает с компаниями в Азербайджане и является первым сетевым порталом, предлагающим Рекруитинг Выпускников и Интернет-Рекруитинг. Наша аудиенция растет с каждым днем! Присоединяйтесь к нам и расскажите о своей компании нашим посетителям.

Доступные размеры для рекламы:
• 230x230 Квадрат
• 460x230 белый экран/ горизонтальный

Для более подробной информации и для обсуждения возможностей рекламы, пишите нам на info@employ.az с пометкой (Реклама)

  • toGMAT


GMAT

GMAT nədir? 

GMAT (Graduate Management Admission Test) – biznes və menecment sahəsində təkmilləşmək məqsədilə biznes məktəblərə, MBA proqramlarına daxil olan şəxslərin səviyyəsini və ixtisasını müəyyən etmək üçün kompüter testidir.

GMAT menecment sahəsində zəruri olan vərdişlərin yoxlanması məqsədilə işlənib hazırlanmışdır.  Lakin, o, xüsusi bilgi tələb etmir və dar ixtisaslara aidiyyəti yoxdur.

GMAT sertifikatını necə almaq olar?

GMAT 3 bölməni özünə daxil edir, bu bölmələrdən hər birinin yerinə yetirilməsinə müxtəlif vaxt müddəti ayrılır. 

 “Analitik yazı” bölməsi - AWA (Analytical Writing Assessment) kompüter vasitəsilə seçilmiş mövzu üzrə iki inşanın yazılmasını tələb edir. “Riyazi bölmə” - Quantitative Section. Testin bu hissəsinin tapşırığı – əsas riyazi vərdişləri yoxlamaqdan, riyazi konsepsiyaların başa düşülməsindən, riyazi əsaslandırma bacarığından, kəmiyyət tapşırıqlarının həll edilməsindən və qrafik tapşırıqların şərhindən ibarətdir. “Verbal bölmə” — Verbal Section. O üç mərhələdən ibarətdir: cümlələrin oxunması, tənqidi əsaslandırılması və düzəldilməsi.

GMAT imtahanına qeydiyyat  www.gmat.org saytında aparılır.

Featured employers/recruiters