ADVERTISE WITH US

Advertise on Employ.az and expand your reach.

EMPLOY.AZ is online job portal based in Azerbaijan for employers and job seekers. EMPLOY.AZ works with companies in Azerbaijan and it is the first local online portal which offers Graduate and E-Recruitment. We are growing in audience everyday! Join us and showcase your company to our visitors.

Available sizes for web advertisement:
• 230x230 Square
• 460x230 white-screen / horizontal

For more information and to discuss our advertising opportunities, please email us at info@employ.az with the subject (Advertisement)

 • toJunior Collector (Malls Group)

Pasha Construction
Pasha Construction

Date added: 01.02.2019
Industry: Accountancy, banking and finance
Job type: Full-time
Job location: BakuAPPLY NOW

Send your CV manually to employer's e-mail or fill in this form to apply in one click:

Select your CV

Key accountabilities:

 • Keeping track of assigned accounts to identify outstanding debts
 • Plan course of action to recover outstanding payments
 • Locating and contacting debtors to inquire of their payment status
 • Investigate and resolve discrepancies
 • Update account status and database regularly
 • Keeping accurate records and reporting on collection activity
 • Locate and contact debtors about outstanding obligations
 • Send out past due notices for delinquent accounts or for missed settlement payments
 • Preparing timely and accurate invoices, ensuring tenants got them on time and maintaining proper records
 • Perform accurate and detailed reconciliations of rent accounts to ensure compliance with lease terms
 • Work with landlords to resolve discrepancies
 • Ensuring procedures and processes are cost efficient
 • Tracking lease dates such as renewals/termination/extensions on a timely basis. Act as liaison with other departments
 • Perform or review analysis of changes to determine their impacts on cost, schedule, and quality
 • Maximize project revenues, exploit opportunities, and mitigate negative consequences of particular contract conditions; reduce the risk of potential disputes
 • Preparing ADHOC reports for senior management

Required skills/experience:

 • Higher education
 • Minimum 2 years of experience in a similar role
 • Good analytical & numeracy skills
 • Good communications and negotiation skills in written and verbal in Azerbaijani, English and Russian will be an advantage
 • Strong negotiator & client liaison

Deadline for applications – February 11, 2019.

Only shortlisted candidates will be invited to the further stages of the recruitment process.

Please send your CV to the email info@employ.az and indicate the name of the position you are applying for in the subject line of the email.

Əsas hesablar:

Üstün borcların müəyyən edilməsi üçün təyin edilmiş hesabların saxlanılması

Ödənişsiz ödənişləri bərpa etmək üçün hərəkət planı

Ödəniş statusunu öyrənmək üçün borc alanların yerləşdirilməsi və əlaqələndirilməsi

Mübahisələrin araşdırılması və həll edilməsi

Müvafiq hesabın statusu və məlumat bazasını yeniləyin

Təmiz qeydlərin və toplama fəaliyyəti haqqında hesabatların saxlanması

Görkəmli öhdəliklər haqqında borcluları tapın və əlaqə saxlayın

Ödənilməmiş hesablar və ya qaçırılan ödəniş ödənişləri üçün keçmiş öhdəlikləri göndərin

Müvəqqəti və dəqiq hesab-fakturaların hazırlanması, kirayəçilərin vaxtında verilməsi və müvafiq qeydlərin saxlanılması

Kirayə şərtlərinə uyğunluğunu təmin etmək üçün kirayə hesablarının dəqiq və ətraflı razılaşmalarını yerinə yetirin

Fərqlilikləri həll etmək üçün ev sahibləri ilə işləmək

Prosedurların və proseslərin təmin edilməsi xərclərin səmərəliliyidir

Müvəqqəti yeniləmə / xitam / uzatma kimi zaman icarə tarixlərini izləmək. Digər şöbələrlə əlaqə kimi çıxış edin

Xərclərin, cədvəlin və keyfiyyətin təsiri üçün dəyişikliklərin təhlili aparmaq və ya nəzərdən keçirmək

Layihə gəlirlərini maksimuma çatdırmaq, imkanlardan istifadə etmək və xüsusi müqavilə şərtlərinin mənfi nəticələrini azaldmaq; potensial mübahisələrin riskini azaldır

Üst rəhbərliyə görə ADHOC hesabatlarının hazırlanması

Tələb olunan bacarıq və təcrübə:

Ali təhsil

Bənzər işdə ən azı 2 illik təcrübə

Yaxşı analitik və ədədi bacarıqları

Azərbaycan, ingilis və rus dillərində yazılı və şifahi kommunikasiyalar və danışıqlar qabiliyyətləri üstünlük təşkil edəcəkdir

Güclü danışıcı və müştərilə ünsiyyət gurmaq

Featured employers/recruiters